Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

PMP virtuellt klassrum

Motsvarar 35 timmar uppdelade på 6 st virtuella klassrumssessioner à fyra timmar med benchmarkexamen, övningar och frågestunder mellan sessionerna.

Vårt virtuella klassrum PMP preparandprogram förbereder dig för PMP:s certifieringsexamen samtidigt som du sparar både tid och pengar på resor.

Vi förklarar hur man registrerar sig till provet, hur examineringen fungerar och vilken typ av frågor som kan förväntas komma på provet. Vi går igenom PMBOK med alla inkluderade kunskapsområden samt svarar på de frågor du kan tänkas ha. Vi inkluderar även relevant material utanför PMBOK.

Kursen består av 6 webbaserade sessioner på fyra timmar vardera med benchmark examen, där prestationerna utvärderas individuellt inom de olika kunskapsområdena, samt övningar mellan sessionerna. Allt för att ge dig de bästa förutsättningarna för att klara PMP examinationen på första försöket.

Vi har goda referenser och de flesta av deltagarna på vår kurs klarar PMP® examen på första försöket.

Observera att kursmaterialet och terminologin är på engelska eftersom examen endast finns på engelska.

Mål – Efter kursen kommer du att:

Förstå koncepten och innehållet i PMBOK Guide liksom annat relevant material för att få de bästa förutsättningarna för att klara PMP® certifieringsexamen på första försöket

Innehåll

 • Hur man registrerar sig till examen
 • The project management framework (ramverket inom projektledning)
 • The project management process groups (processgrupperna inom projektledning)
 • The ten knowledge areas (de tio kunskapsområdena):
  - Integration Management (integration)
  - Scope Management (omfattning)
  - Time Management (tid)
  - Cost Management (kostnad)
  - Quality Management (kvalitet)
  - Human Resource Management (personal)
  - Communications Management (kommunikation)
  - Risk Management (risk)
  - Procurement Management (upphandling)
  - Stakeholder Management (interssenter)
 • Professionellt ansvar enligt PMI
 • Övningar
 • Övningar för självstudier
 • Benchmarkexamen
 • Individuell återkoppling på områden att fokusera på i självstudier

Kursen riktar sig till

Projektledare som ämnar certifiera sig inom PMP® samt uppfyller kraven för att få genomföra PMP® certifieringsexamen.

Relaterade artiklar