Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Portföljförvaltning och riskhantering

- Ett djupgående program inom portföljförvaltning, derivatinstrument och riskhantering

Beskrivning

Det här är programmet för dig som har arbetat ett flertal år med finansiella frågor och som nu vill fördjupa dina kunskaper inom förvaltningsprocessen och “Financial Risk Management”.

Programinnehåll:

  • Finansiell matematik, statistik och ekonometri
  • Portföljoptimering
  • Multifaktormodeller
  • Utvärdering av förvaltningsresultat
  • Marknadseffektivitet och marknadspsykologi
  • Värdering av derivatinstrument (bl a Black & Scholes)
  • Financial Risk Management

Programmet leds av lärare och forskare från institutionen för finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Föreläsningar varvas med praktikfallsdiskussioner och datorövningar – en direkt koppling mellan teori och praktisk tillämpning som hjälper dig att kunna analysera, hantera problemställningar och se nya möjligheter i din verksamhet.

Utbildningen utgör en tredjedel av Diplomutbildningen för finansanalytiker. När du har läst det här programmet har du möjlighet att läsa fördjupningsprogrammet Advanced Investment Management.

För vem

Programmet riktar sig till dig som har flera års yrkeserfarenhet av finansiella/ekonomiska frågor och har en högskoleexamen.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara