Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Praktisk arbetsrätt, FEI

Förändringar inom företag får ofta arbetsrättsliga konsekvenser i form av förhandlingar, nyanställningar, omplaceringar och uppsägningar. För att denna typ av åtgärder ska bli korrekt genomförda är det viktigt att de är väl underbyggda.

Arbetsrätt är ett samlingsbegrepp för den lagstiftning som reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare. Området innefattar dock inte bara lagstiftning utan även reglering som återfinns i avtal mellan arbetsgivare, arbetstagare och arbetsmarknadens organisationer. Arbetsrätten innehåller såväl rättigheter som skyldigheter för alla parter.

Syftet med kursen är att genom praktiska exempel, diskussioner och övningar träna förmågan att lösa juridiska problem inom det arbetsrättsliga området. Kursen behandlar aktuell lagstiftning och tar upp viktiga aspekter vid anställning, uppsägning, medbestämmande och avtal m.m.

Kursen vänder sig till chefer och medarbetare på personalavdelningar som efterfrågar insikt och kunskaper i gällande arbetsrätt.

Kursinnehåll Praktisk arbetsrätt

  • Arbetsrätt
  • Kollektivavtal
  • Arbetstagarinflytande & arbetsledning
  • Anställningsförhållandets rätt
  • Arbetsmiljö och arbetstid
  • Arbetsrätten i EU
Relaterade artiklar

Ansök till Praktisk arbetsrätt, FEI


 
×