Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

hands on bolagen ledarskola

100% Praktisk Ledarskola

Hands On Management

Med dig och ditt företag i fokus kommer du succesivt bygga upp din roll som ledare efter dina förutsättningar.

Vi arbetar i workshop form och enligt hands-on metoden vilket innebär att du arbetar med dina egna utmaningar gällande dig själv och det företag du arbetar på. Den personliga tränaren motiverar, ger tips, ifrågasätter samt ser till att träna och starta dina utvecklingsprocesser.

100% fokus på varje deltagare. Gruppantalet överstiger aldrig 8 deltagare per kurstillfälle. Utvecklingseffekten blir betydligt högre än i en traditionell Ledarskola i större grupper..

För att inte förslöas och somna till syresätter vi hjärnan med att belägga några pass utomhus.

Slutprodukten blir en handbok, ett individuellt ledarkontrakt:
”så här skall jag vara och verka för att nå framgång i min roll som ledare”.

Relaterade artiklar