Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Praktisk processföring (Malmö), Advokatsamfundet

Välkommen till Advokatsamfundets kurs Praktisk processföring under ledning av advokaten Olle Flygt. Kursledarna har mångårig erfarenhet som advokat och biträdande jurist med inriktning på svenska tvistemål, svensk förvaltningsprocess och svenska skiljeförfaranden. Kursen riktar sig till advokater och andra som sysslar med kommersiella tvister. Det är en fördel, men inget krav, att man gått någon allmän kurs om tvistemålsprocessen tidigare. Målgruppen är alltså ombud som inte är helt nya, men som inte heller känner sig fullärda.

KURSINNEHÅLL

Kursinnehållet kommer delvis att utformas efter deltagarnas önskemål. Kursdeltagarna kommer att erbjudas att mejla in frågor/önskemål viss tid före kurstillfället. Bland de preliminära kursmomenten finns följande punkter (där likheter och olikheter beroende på processform kommer att diskuteras moment för moment).

 • Relationen till klienten, att bygga förtroende och identifiera målet
 • Hur man tar betalt och vad man tar betalt för
 • Val och genomförande av strategi
 • Säkerhetsåtgärder och interimistiska åtgärder m.m.
 • Skriftväxlingsfasen – hur man skriver i olika mål
 • Om skriftlig bevisning och annan dokumentation
 • Vad man gör om man kör fast, om motparten eller annan vägrar lämna ut handlingar eller svara på frågor
 • Vad man gör om man lär sig (något om) målet genom motpartens inlagor
 • Förberedelser inför huvudförhandling
 • Något om förhör
 • Något om plädering
 • Överklagande, försvar av dom, prövningstillstånd m.m.

Relaterade artiklar