Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Praktisk projektledning steg 2


Genomföra och avsluta projekt. Många av verktygen inom projektledningsläran ska säkra en effektiv projektstart – men sen’ då? Hur driver du projektet i mål?

Syfte

Praktisk projektledning steg 2 är fokuserad på genomförande och avslut av projekt. Syftet är att rusta dig som ska agera projektledare för de utmanande situationer som kan uppstå.

I genomförandefasen förväntas man kunna hantera såväl uppgiften som projektteamet och individerna. Detta i en miljö som påverkar projektet.

Efter genomgången utbildning inklusive coaching kommer du att kunna:

 • Utgå ifrån dina egna och projektmedlemmarnas styrkor.
 • Förstå relationers betydelse för ett effektivt projektgenomförande.
 • Kommunicera effektivt t.ex. att hålla energigivande och strukturerade möten.
 • Använda visualiseringstekniker för att illustrera framdrift.
 • Följa upp projektet för att åstadkomma resultat.
 • Koordinera och samordna alla insatser.
 • Hantera osäkerhet och behärska ändringshantering.
 • Få fram beslut.
 • Säkra kompetens genom egna och andras nätverk.
 • Hantera resurssäkring proaktivt.
 • Hantera leverans och initialt nyttjande.
 • Avsluta projektet och säkra lärdomar.

  Form

  Utbildningsdagarna innehåller föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Flertalet grupparbeten behandlar ett spännande case som deltagarna genomför.

  Efter utbildningsdagarna vidtar en arbetsperiod där deltagarna omsätter lärdomarna i praktiken och coachar varandra i mindre grupper. Utbildningen avslutas med ett coachmöte med kursledarna. Totala perioden är ca tre månader.

  Målgrupp

  Projektledare, delprojektledare och linjechefer. Alla som arbetar i eller med projekt.

  Förkunskaper

  Vi rekommenderar att du har gått vår kurs Praktisk projektledning eller motsvarande grundutbildning i projektledning, gärna med några års erfarenhet av projektarbete.

  Omfattning

  Tre heldagar, 27 timmar. Max 18 deltagare.
  Dag 1-3: kl 08.30 – 17.30, därefter en egen arbetsperiod under ca 3 månader.
  Avslutande coachmöte ca två timmar.

  Innehåll

 • Utmanande situationer
 • Nyttja dina styrkor
 • Visualisering
 • Resurshantering
 • Framgångsrik framdrift
 • Uppföljning
 • Ändringshantering
 • Möten
 • Leverans och nyttjande
 • Projektavslut
 • Avslutsfas
 • Nyttjande
  Relaterade artiklar
 • Läs mer & anmäl
  Dela / Spara