Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Praktisk projektledning

Projektformen är ingen ny företeelse men den är mer aktuell än någonsin. De situationer där vi vinner på att samverka över traditionella gränser, och där vi behöver ta tillvara på varandras styrkor och olikheter blir allt fler, inte färre. Men det finns fallgropar! Många gånger startas projekt utan att roller, befogenheter, mål och resurser är tillräckligt tydliga.

Syfte

Praktisk projektledning är en koncentrerad basutbildning som ger dig en helhetssyn på projektarbete. Rollen som projektledare står i fokus och tyngdpunkten är lagd på enkla, praktiska verktyg som kan användas direkt i arbetet. Hela projektflödet från idé till nyttjande behandlas och särskild vikt läggs vid förberedelserna.

Målet är att:

Ge dig praktiska och enkla metoder för att driva projekt eller för att använda projektarbetsformen i ditt arbete. Ge dig kunskaper om projektorganisationens roller, samspel och ansvarsfördelning. Stärka dig i din roll som projektledare.

Form

Utbildningen är uppbyggd kring föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Flertalet grupparbeten behandlar praktikfall (verkliga projekt), som du inbjuds att ta med dig till kursen.

Målgrupp

Nuvarande eller blivande projektledare, delprojektledare och linjechefer. Alla som arbetar i eller med projekt.

Omfattning

Fyra heldagar, 35 timmar. Max 20 deltagare.
Dag 1-3: kl 08.30 – 17.30,
dag 4: kl 08.30 – 16.00.


Innehåll

 • Projektformen och dess utveckling
 • Projektintressenter
 • Mål och arena för projektet
 • Visualisering
 • Projektmiljö
 • Projektorganisation
 • Projektplanering
 • Risker och möjligheter
 • Projektgenomförande
 • Projektavslut och utvärdering
 • Projektledarskap

  PDU-poäng

  Denna kurs ger 35 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute.

  Relaterade artiklar
 • Läs mer & anmäl
  Dela / Spara