Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

PresentationsteknikPresentationsteknik är en utbildning som är till för dig som känner att du vill lära dig hur du ska få fram ditt budskap och få lyssnarna att lyssna intresserat. Du kanske är van vid att hålla i presentationer men känner att det finns saker som du skulle kunna bli bättre på. Eller kanske har du fått nya arbetsuppgifter som gör att du nu behöver hålla fler och bättre presentationer.

Utbildningen i presentationsteknik ger dig många olika hjälpmedel för hur du ska förbereda dig och agera i olika situationer. Teori varvas med övningar och övningarna kopplas till vad du behöver i just din arbetssituation. Det är högst 6 deltagare på vår kurs i presentationsteknik för att det ska finnas tid till övningar, diskussioner och egna frågor.

Utbildningen Presentationsteknik i korthet

  • Hur du fångar lyssnarnas uppmärksamhet och behåller den
  • Varför vi är välvilligt inställda till vissa talare och hur du uppnår det
  • Kroppsspråk – viktigt, men inte så viktigt som det ofta påstås
  • Tekniska hjälpmedel som PowerPoint. Hur de ska förstärka och inte förstöra din presentation.
  • Nervositet – hur du kan mildra den
  • Hur du strukturerar och förbereder dina presentationer och argumentationer
  • Hur du förstärker dina presentationer med exempel och berättelser
  • Flera korta övningar samt en presentation som du ska förberedas och hålla dag 2

Kursstarter och kursdatum

Stockholm 23-24/10
  28-29/11
  16-17/12
  27-28/1 2014
  10-11/3 2014
  5-6/5 2014
  9-10/6 2014
Göteborg 28-29/11
  30-31/1 2014
  28-29/4 2014
  12-13/6 2014
Malmö 12-13/12
  4-5/3 2014
  22-23/5 2014
Karlstad 5-6/2 2014
Linköping 23-24/1 2014
Luleå 17-18/2 2014
Umeå 5-6/12
  31/3-1/4 2014
Västerås 5-6/12
  27-28/3 2014
   

Relaterade artiklar