Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Presentationsteknik för säljare - Säljutbildning för enastående presentationer

AchieveGlobals säljutbildning i presentationsteknik ger säljare en strukturerad process som säkerställer en framgångsrik presentation där säljaren får åtagande och tar säljprocessen till nästa steg.

Vad behöver era säljare för att kunna att förbereda, skapa och genomföra effektiva presentationer och hantera utmaningar?

En säljare behöver lär sig att bygga upp logiska, övertygande och säljande presentationer som ökar deras förtroende och trovärdighet. För säljare består vardagen av att genomföra säljande presentationer som är avgörande för att föra säljprocess framåt. Oavsett om era säljare presenterar för en person eller en grupp behöver säljaren kunskap, färdigheter och verktyg för att förstå.

  • Vilket budskap som passar bäst till målgruppen?
  • Hur jag får mitt budskap att nå fram?
  • Hur jag kan öka och kontrollera interaktionen med kunden, kundgruppen?
  • Hur jag kan engagera de som lyssnar?
  • Hur jag kan få ett åtagande från kunden, kundgruppen?
  • Hur jag kan vara mer affärsmässig och säljande snarare än enbart informativ?

Specifikationer presentationsteknik

  • Målgrupp: Säljare, säljchefer, säljsupportpersonal, alla som skapar och/eller genomför säljande gruppresentationer.
  • Format: Introduktioner, skriftliga övningar, videoinspelning, individuella analyser och gruppdiskussioner
  • Kursdokumentation: Omfattande litteratur och planeringsverktyg
  • Tränare: Erfarna, certifierade tränare

Relaterade artiklar