Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

D&T Företagsutbildning

Producera film och video

PRODUCERA FILM OCH VIDEO

PLANERING, PRODUKTION, POST-PRODUKTION

I kursen lär du dig de olika faserna inom produktion så som förberedelser och research, sätta budget, hitta inspelningsplatser och skådespelare, manusarbete och rättigheter för ex. ljud och bilder. Du får kunskap i hur du som producent har ansvar för ett projekts alla punkter och hålltider, delegerar arbete till projektets alla medarbetare samt övervaka projektets alla steg ända fram tills den stora visningsdagen, premiären av din film.

Kursens innehåll

Manusarbete
Organisering
Rättigheter
Research
Kamerateknik - grunder och historia.
Inspelningsplatser
Storyboards
Budget
Casting - skådespelare och arbetare.
Produktionsschema
Transport, catering, hyra av utrustning.

PRODUKTION

Förberedelser

Roller vid inspelning

 • producent
 • inspelningsledare
 • teknisk producent
 • regissör
 • ljud, ljus, grip, mask, kostymör, scripta, attributör, transport, catering,Inspelning
 • Interiör
 • Exteriör
 • StudioData/filmhantering Förberedelser inför kommande inspelningsdag.

POST-PRODUKTION Redigering

 • Log and Transfer, Conform
 • Offline redigering
 • Online redigering
 • Ljud
 • Musik

VFX - VISUAL EFFECTS, 3D Compositing

 • Grunder bildhantering
 • Ljud och Film
 • After Effects, Nuke, Photoshop
 • Färdigställande av film

Förkunskaper

Du ska ha en god datorvana.

Relaterade artiklar