Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Produktchefsutbildning, Företagsuniversitetet

Kunskaper och färdigheter som gör dig till en skicklig produktchef!

Utbudet på marknaden är stort och skillnaderna vad gäller produktegenskaper, fördelar, kvalitet och pris är små. Det gör konkurrensen knivskarp. Produkt- och varumärkesutveckling samt rätt val av strategier och marknadsföring kan vara nyckeln till framgång. Det ställer höga krav på dig som produktchef.

Den här åtta dagar långa utbildningen ger dig en helhetsbild av produktchefens yrkesroll och ansvar. Du får kunskaper som behövs för att du ska kunna utveckla en effektivare marknadsföring, planera, genomföra och följa upp marknadsföringen av en produkt samt skapa marknads- och produktplaner.

Kursledarna är skickliga pedagoger och har lång erfarenhet inom sina respektive områden. De mixar aktuell teori med praktiska verklighetsnära övningar. Tid ges för diskussion och reflektion och du får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i samma yrkesroll som du.

Utbildningen är uppdelad i fyra block med ett block, om två dagar, i månaden vilket gör att du kan arbeta parallellt med utbildningen. Det gör också att du kan tillämpa dina nya kunskaper i verkligheten – på en gång!

Välkommen till en spännande och verklighetsnära utbildning på Företagsuniversitetet!
Relaterade artiklar