Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Human Dignity Professional Practitioner

Human Dignity inbjuder dig till en ledarutbildning där du lär dig att leda dig själv, skapa dina mål och hur du leder andra med engagemang. Du utbildas och utvecklas i hur vi människor tänker, fungerar i relation till varandra och du utvecklas i skickligheten att kommunicera med dig själv och med omgivningen.

Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap, utveckla din verksamhet och dina medarbetare och/eller personligen vill nå en högre personlig utveckling.

Utbildningen är lämplig för företagsledare, personalchefer, politiker, kommunchefer, skolledare, ledare för såväl organisationer som statliga verksamheter, enskilda näringsidkare, utbildningsledare, ledare inom allt från hälsovård till industri och konsulter inom personal, kommunikation, verksamhet och utvecklingsfrågor m.fl.

Human Dignity Professional Practitioner

Nu går vi gå in på kommunikationen till dig själv på ett ännu djupare plan, framförallt den emotionella kommunikationen som är det gemensamma språk som kommuniceras i alla länder. Det vidgar och fördjupar perspektiven ytterligare, utvecklar ännu mer din karisma, tydlighet och utstrålning som ledare och människa. Det handlar om bl.a kommunikationen till din kropp, så att du får dig själv med dig. Ju djupare kontakt du har desto fler kan du nå utanför dig. Vi utvecklar även din förmåga att hjälpa andra att utvecklas, och din förmåga att öppna upp befintliga system och begränsande trossatser, sammankopplat till din självbild, dina övertygelser och mål. Den röda tråden är att upptäcka, ta ansvar för och utveckla dina egna projiceringar i mycket vidare sammanhang. En fördjupning som helt enkelt öppnar upp till mer lust och mer frihet på alla plan. Det här är en utbildning för dig som redan gått Practitioner och Master Practitioner.

Vad kan det leda till rent konkret? Din öppenhet, acceptans och flexibiltet i förhållande till gamla som nya relationer ökar, det innebär att du med större tillfredsställelse kan kliva in och ur olika typer av sammanhang utan att drabbas av dem. Det innebär att du automatiskt kan välja om du vill leda eller följa i det sammanhang du befinner dig. Din kärleksfullhet och frihet till dig själv blir automatiskt vägledande för din omgivning.

Professional Practitioner är förlagd under ca 6 månader. Kursupplägget sker gemensamt i gruppen. Max 6 deltagare.

Relaterade artiklar