Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Projektledaren, gruppen och ledarskapet


Att leda ett projekt är krävande. Det temporära ledarskapet för ett projekt innehåller många utmanande moment.

Du måste snabbt etablera dig i ledarrollen och under tidpress leverera resultat. Utmaningen ligger i att själv hålla ihop helheten och samtidigt få medarbetarna att prestera på hög nivå genom att delegera och motivera. Du behöver kraftfulla redskap och tydliga ledstänger för att hantera denna ledarutmaning, på ett positivt sätt i olika situationer.

Syfte

Syftet med utbildningen är att utveckla dina färdigheter och ge dig verktyg att hantera olika ledarsituationer i projekt. Under utbildningen tränar vi grundläggande ledarskapstekniker som t ex att målstyra genom feedback, hur man mobiliserar entusiasm och kraft genom ett motiverande ledarskap och hur man coachar sina medarbetare för att göra dem effektivare i sitt arbete.

Vi vill ge dig den säkerhet som krävs för att hantera de utmaningar som uppstår i projekt t ex hur man hanterar medarbetare som inte levererar som planerat, spänningar mellan medlemmar i gruppen, svårigheter att få alla att gå åt samma håll.

Form

Genom praktiska övningar i form av rollspel och gruppövningar byggs de erfarenheter upp som utgör grunden för ökad säkerhet i olika situationer. Detta varvas med teoretiska avsnitt som ger förståelse och insikt om hur människor fungerar och hur du ska anpassa ditt ledarskap till olika situationer.

Målgrupp

Projektledare, delprojektledare och linjechefer, gärna med några års erfarenhet som ledare.

Omfattning

Fyra dagar.
Dag 1-3: 9.00-17.30
Dag 4: 9.00-16.00

Med hänsyn till utbildningens inriktning på personlig träning och utveckling kommer antalet deltagare att begränsas till högst 12 i varje grupp.

Innehåll

 • Målstyrning av grupp och individ genom feedback
 • Ge stöd och kraft genom coaching
 • Att påverka och utveckla en grupp
 • Kommunikationsfärdigheter
 • Delegera och motivera
 • Hur hantera slitningar och osämja i gruppen
 • Mötesledning
 • Beteendebaserat ledarskap
 • Professionella samtal
 • Vidmakthållande av färdigheter – implementering i arbetet

  PDU-poäng

  Denna kurs ger 35 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute.

  Relaterade artiklar
 • Läs mer & anmäl
  Dela / Spara