Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Projektledarprogrammet


Projektledning kan generellt sett delas in i två kompetensområden, metodkompetens och beteendekompetens.

Metodkompetens handlar om förmåga att tillämpa projektmetodiken, där det bl.a. handlar om att beskriva mål och omfattning, att tydliggöra olika intressenters förväntningar, att styra projektet och att förstå samspelet mellan olika roller. Beteendekompetens handlar mer om ditt sätt att agera som ledare i projektet, där din förmåga att lyssna aktivt, att ge feedback, att lösa konflikter och att kommunicera är exempel på viktiga färdigheter.

I Projektledarprogrammet integrerar vi dessa två kompetensområden och ger dig en gedigen grund att stå på i din roll som projektledare.

Syfte

Denna utbildning är vårt kompletta utbildningsprogram i projektledning. Projektledarprogrammet ger dig metoderna, verktygslådan och erfarenheten för alla skeden i projektet. Det ger dig också tyngd, styrka och självförtroende att hantera olika typer av situationer t.ex. hur du ska göra en realistisk projektplan, hur du ska förankra en projektbeskrivning i styrgruppen eller hur du ska hantera en konflikt på ett projektmöte.

Form

Utbildningsformen är anpassad till de aktuella ämnena och växlar därför. I hela programmet integrerar vi praktiska gruppövningar i projektmetodik med individuell färdighetsträning i olika övningar och rollspel för att belysa ledarskap och kommunikationsaspekterna på projektledning.

Utbildningen är uppdelad i fyra olika etapper, där den sista av dessa genomförs i internatform, där vi jobbar intensivt en bit in på kvällarna. De övriga 3 etapperna genomförs på dagtid. Mellan de olika etapperna behöver du vara beredd på att lägga ner tid på litteraturläsning och annat hemarbete.

Tack vare programmets uppläggning får du möjlighet att fördjupa dig i de olika ämnena och utväxla tankar och erfarenheter med kursledare och övriga deltagare under en längre utbildningsperiod.

Målgrupp

Nuvarande eller blivande projektledare, delprojektledare, projektadministratörer och linjechefer. Alla som arbetar i eller med projekt.

Omfattning

Projektledarprogrammet genomförs under fyra etapper på totalt 10 dagar (3+2+2+3).

Antalet deltagare är begränsat till 14.

Varje etapp startar kl 09.00 den första dagen och avslutas den sista dagen kl 16.00. Fjärde etappen genomförs i internatform. OBS! Internatkostnader tillkommer då och betalas direkt till konferensanläggningen.

Innehåll

 • Projektarbetsmodeller och beslutsprocesser
 • Riskanalys
 • Hantering av intressenter
 • Målstyrning
 • Planering och uppföljning
 • Projektets organisering
 • Konflikter och konflikthantering
 • Aktivt lyssnande
 • Effektiv feedback
 • Svåra samtal
 • Grupputveckling
 • Effektiva projektmöten
 • Förhandling
 • Övertygande presentationer
 • Personlig utveckling

  PDU-poäng

  Denna kurs ger 80 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute.
  Relaterade artiklar
 • Läs mer & anmäl
  Dela / Spara