Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Projektledning – med ledarskapet i fokus

- Verklighetsanpassad ledarskapsutbildning för projektledare

Beskrivning

Programmet för dig som vill höja din projektledarkompetens och få verktygen för en mer effektiv arbetsprocess. Utbildningen utgår från de speciella förutsättningar och byggstenar som ett projekt består av. Du blir bättre på att leda – och utveckla – deltagarna i projekt. Projektledarutbildningen ger dig också ett unikt tillfälle att utbyta erfarenheter med andra deltagare.

Programinnehåll

  • Projektledarrollen
  • Projektplanering, projektorganisation och bemanning
  • Styrning, uppföljning och hantering av avvikelser
  • Projektpresentationer och analys
  • Konflikthantering
  • Grupputveckling och personligt ledarskap

Handelshögskolans erfarna föreläsare utrustar dig med modeller, metoder och praktiska exempel som gör dig till en mer kompetent projektledare. Efter utbildningen har du fördjupade kunskaper om hur du driver ett effektivt projekt och når de uppsatta målen. Du känner dig tryggare i din roll och kan – tack vare de verktyg som du får med dig – föra kunskapen vidare till andra personer inom din organisation.

För vem

Programmet vänder sig till dig som är projektledare, projektsamordnare eller uppdragsgivare.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara