Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

IT-PROJEKTLEDARE

Kursbeskrivning – Utbildning Praktisk IT-Projektledare

Utbildningen Teknisk IT-Projektledare är för dig som vill lära dig driva tekniska IT-projekt i praktiken. Vill du öka din och organisationens förmåga att driva tekniska IT-projekt inom tid och budget, med rätt kvalitet och i slutänden nöjda intressenter? Då är det här kursen för dig.

Mer praktiskt än så här blir det inte… Kursen utgår ifrån scenario- och rollbaserad inlärning och genomförs i form av ett faktiskt projekt. Du får lära dig planera och genomföra projektgruppsmöten, brainstorming sessioner, aktivitetsplanering, kommunikationsplanering, styrgruppsavstämningar och uppföljning av tid och budget. Du erhåller verktyg, mallar och metoder för att lyckas med era tekniska IT-projekt. Du får med dig en verktygslåda värd namnet.

Kursledaren Freddie Larsson har över 10 års erfarenhet av framgångsrik projektledning inom IT. Genom roller som Systemtekniker, Supportansvarig, IT-chef, CIO och verksamhetskonsult finns det få fallgropar Freddie inte har stött på. Ni får ta del av Freddies djupa kunskap och långa erfarenhet på ett praktisk och pedagogiskt vis. I kursen ingår mängder med praktiska verktyg, mallar och metoder som ni efter dag ett kan nyttja i er egen vardag.

Målgrupp

Kursen Teknisk IT-Projektledare vänder sig till dig som idag driver eller kommer att IT-projekt av typen; systeminförande, migreringar, utrullningar, integrationer, infrastruktur och uppgraderingar.
Kan även fås som företagsintern utbildning.

Under kursen: Utbildning Praktisk IT-Projektledare lär du dig att:

  • Planera och genomföra projektgruppsmöten
  • Författa ett projektdirektiv
  • Dokumentera/följa upp aktiviteter, fallgropar och risker
  • Genomföra brainstorming session
  • Göra en tids- och budget-mall
  • Analysera, dokumentera och hantera risker
  • Statusrapportera och presentera projektet för en styrgrupp
  • Utveckla en kommunikationsplan
Vår Linkedinsida

Boka utbildningen praktisk IT-projektedare idag
Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara