Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Projektplanering och projektstyrning

Bli en vassare projektledare med bättre planering. Med denna kurs får du kraftfulla verktyg för att leda projektet mot framgång.

Efter utbildningen kommer du att:

 • Kunna huvudprinciperna för projektplanering och projektstyrning
 • Förstå anledningen till, och kunna utveckla effektiva planeringsstrategier
 • Kunna hantera risker i projektet
 • Kunna använda Earned Value Management på en grundläggande nivå
 • Ha tillämpat projektplanering och projektstyrning på ett övningsprojekt

Kursbeskrivning

Som projektledare ställs du inför ständigt ökande krav på att hålla projektet inom budget och att leverera inom projekttiden. I den här kursen utforskar vi hur man kan arbeta på ett strukturerat sätt med att systematiskt planera och kontrollera projektet. Kursen ger stort utrymme för diskussion och praktiska övningar av planeringsfasens aktiviteter.

Moment

 • Avgränsning av projekt
 • Varför vi planerar
 • Fastställande av ramverk för planering
 • Strukturering och dokumentation av arbetspaket
 • Estimeringstekniker
 • Sekvensering av aktiviteter
 • Resursplanering
 • Utveckling av tidplan
 • Budgetering
 • Risk- och buffertplanering
 • Projektstyrning med Earned Value Management
 • Projektstyrning med milstolpeuppföljning
 • Förändringshantering

Målgrupp

Projektledare och andra roller som är involverade i projektplanering och projektstyrning.

Relaterade artiklar