Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Prosci Change Management Certification

Beskrivning

I kursen tar vi upp hur man organiserar vid stora förändringar på ett effektivt sätt. Du lär dig en effektiv metod (utvecklad av Prosci) som är lätt att förstå och som man kan använda vid olika typer av förändringar.

För vem passar utbildningen?

Projektledare
HR-chefer/HR-konsulter
Organisationsutvecklare
Projektdeltagare
Ledare med ansvar för förändringar
Konsulter och Coacher

Ämnen du läser

I denna kurs tar vi upp följande ämnen:

Hur man professionellt leder organisationen genom både stegvisa och radikala förändringar
Effektivt och strukturerat leda medarbetare genom förändring
Överskåda den samlade processen från strategiutveckling över implementering till förankring av förändringen
Använda en rad konkreta verktyg utvecklade för styrning av förändringsprojekt utifrån ”best practice” undersökningar
Integrera professionell förändringsledning i den egna organisationen

Om utbildaren

Dataföreningen kompetens erbjuder yrkesverksamma inom IT, verksamhetsledare och affärsutvecklare marknadens bästa utbildningar. Detta uppnår vi genom att samarbeta med Sveriges ledande och tongivande experter inom IT, verksamhetsutveckling och management.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara