Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Prospektering - Säljträning för effektiv kundbearbetning

AchieveGlobals träning i prospektering, Professional Prospecting Skills, ger säljare som jobbar "business to business" den process och de färdigheter de behöver för att på ett effektivt sätt etablera nya affärsrelationer. Under säljträningen kommer säljare att lära sig en trestegsprocess för att prospektera: Planera, Kontakta och Utvärdera. Säljutbildningen tar upp färdigheter, tips och tekniker som gör att de kan vara effektiva i varje fas av prospekteringen.

Innehåll och resultat

  • Planera fasen: deltagarna lär sig hur de på ett effektivt sätt kan förbereda både det enskilda samtalet samt hela sin ansträngning att prospektera.
  • Kontakta fasen: deltagarna får prosepkteringsfärdigheter och prospekteringstekniker som hjälper dem engagera prospektet då de väl fått kontakt med dem.
  • Utvärdera fasen: deltagarna förstår vikten av att kontinuerligt utvärdera resultatet av deras ansträngningar.

Specifikationer

Målgrupp: Säljare och deras chefer

Format: Interaktiv workshop; Individuella övningar, rollspel, övningar i mindre grupper, skriftliga övningar

Kursdokumentation: Omfattande litteratur, övningshäften, planeringsverktyg och färdighetskort

Tränare: Erfarna, certifierade tränare

Oavsett om ni söker ett helhetskoncept eller vill ha ett komplement till era interna utbildningar kan vi hjälpa er. AchieveGlobal har mer än 50 års erfarenhet av att träna säljare, lokalt, nordiskt och globalt.

Relaterade artiklar