Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Säljträning - PSS Professional Selling Skills

PSS Säljträning ger säljare en kraftfull säljteknik och väl prövad modell för ett säljsamtal. Säljutbildningen ger de färdigheter som säljare behöver för att utveckla långsiktiga och ömsesidiga kundrelationer.

Under säljutbildningen är 70 % av tiden praktisk träning som gör att säljaren blir starkare i hur man genom ett strukturerat kundsamtal eller möte får hem fler affärer. Den interaktiva pedagogiken gör att varje säljare inte bara får nya kunskaper, färdigheter och konkreta verktyg utan även får träna på att

  • inleda mötet så att kunden ser värdet av dela med sig om sin unika situation och sina specifika behov
  • sondera och ställa riktigt bra frågor för att förstå behov och hitta affärsmöjligheter
  • sälja in och hjälpa kunden att se värdet av att använda just era produkter eller tjänster
  • avsluta så att mötet leder mot nästa steg i säljprocessen
  • hantera utmanande säljsituationer och olika typer av ointresse och invändningar

PSS Säljträning är baserat på vår forskning om konsultativ försäljning och den har hjälpt mer än tre miljoner säljare runt om i världen att nå och behålla ett högt säljresultat.

Specifikationer säljträning

  • Målgrupp: Nya eller erfarna säljare samt deras säljchefer och marknads- och supportpersonal
  • Format: Introduktioner, skriftliga övningar, interaktiva videoövningar, individuella analyser, gruppdiskussioner, färdighetsträning och upplevelsebaserade övningar. Rollspel för praktisk träning.
  • Kursdokumentation: Omfattande litteratur, övningshäften, planeringsverktyg i digitalt format och färdighetskort
  • Tränare: Erfarna, certifierade tränare
  • Diplom: Efter fullständigt deltagande får du ett diplom

Relaterade artiklar