Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Psykiatri för icke-psykiatriker

Psykiatrikurs som ger dig grundläggande kunskap om psykiska sjukdomar och lär dig hur du bäst bemöter personer med psykisk ohälsa.

Om kursen

  • Få ökad kunskap om olika psykiska sjukdomar och lär dig vad du bör vara uppmärksam på
  • Vad som är viktigt att tänka på när du kommunicerar med psykiskt instabila personer
  • Hitta balansen mellan professionalitet och medmänsklighet – agera kunnigt och tryggt
  • Bli starkare och lär dig sätta gränser – samtidigt som du skapar en god relation med patienten
  • Psykisk livräddning – så bemöter du en person med självmordstankar

Psykiatri för icke-psykiatriker - Utbildningen för dig som i arbetet möter människor i psykisk obalans

Du som arbetar med och möter människor i ditt arbete kommer emellanåt i kontakt med personer som mår psykiskt dåligt. Depressioner, ångest och andra psykiska sjukdomar ökar i samhället.

Det är inte alltid lätt att veta hur du förhåller dig på ett sätt som förmedlar trygghet och som skapar ett bra möte både för dig och för den psykiskt sjuke. På den här kursen kommer du att få lära dig mer om personer med psykisk ohälsa och hur du bemöter dem på rätt sätt.

“En fantastisk föreläsare med ett stort hjärta, blir så glad att det finns människor som han inom psykiatrin.”
Eva Persson, Socialpedagog, Falkenbergs kommun

På så sätt kan du arbeta bort mycket av den osäkerhet som du kanske känner inför mötet med psykiskt sjuka och du blir tryggare och bättre rustad så att du kan utöva ditt yrke på bästa sätt.

Vår kursledare, Michael Rangne, är överläkare och specialist i psykiatri med grundläggande utbildning i kognitiv beteendeterapi. Han är sedan många år arbetsledare och rekryterings- och utbildningsansvarig för ett sjuttiotal underläkare vid Norra Stockholms psykiatri. Michael har stor vana att utbilda en rad olika yrkesgrupper om grunderna i psykiatri och han är en av våra mest uppskattade föreläsare.

Detta är en grundläggande kurs och det krävs därför inga förkunskaper inom psykiatri. Vi har arrangerat denna kurs under flera år och de hundratals deltagare som medverkat genom åren har varit mycket nöjda med kursen. De anser den väldigt lärorik och många rekommenderar den till kollegor som också anmält sig till kursen.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara