Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Psykiatrins juridik

Öka din kunskap inom psykiatrins juridik så tryggar du rättssäkerhet, patientsäkerhet och personalsäkerhet!

Beskrivning

  • Lär dig mer om hälso- och sjukvårdsjuridik
  • Sekretess och tystnadsplikt för dig som jobbar inom psykiatrin
  • Vad du behöver veta om patientsäkerhetslagen
  • Vad gäller för tvångsvård? Förutsättningar och regelverk vid vård enligt tvångslagarna
  • Få kunskap som tryggar rättssäkerhet, patientsäkerhet och personalsäkerhet

Öka din kunskap om psykiatrins juridik – trygga rättsäkerhet, patientsäkerhet och personalsäkerhet!

Kursen täcker Socialstyrelsens delmål för ST-läkare.

För dig som arbetar inom psykiatrin ställs allt högre krav på att du ska agera rätt rent juridiskt för patientsäkerheten och rättssäkerheten. Behöver du uppdatera dina kunskaper kring juridiken som styr ditt ansvar och påverkar din arbetsvardag? Den här kursen ger dig kunskapen du behöver!

“Pernilla är suverän! Pedagogisk, tydlig, rolig att lyssna på”
Monica König, Bitr. Överläkare, Karolinska

Kursen ger dig kunskap om de relevanta bestämmelserna inom psykiatrin och var du hittar dem. Här får du en gedigen genomgång och du lär dig hur du använder regelverket i ditt dagliga arbete, de juridiska kraven på utlåtanden, hur du påverkas av offentlighets- och sekretesslagen samt vad som gäller med de olika tvångslagarna.

Vår kursledare, Pernilla Wikström Pehrson, får 4,78 av 5,0 möjliga i betyg

Genom en ökad kunskap inom detta område tryggar du rättssäkerhet, patientsäkerhet och personalsäkerhet!

Kursen lämpar sig för samtliga yrkesgrupper inom psykiatrin: st-läkare, läkare, sjuksköterskor, skötare, kuratorer, verksamhetschefer, enhetschefer, avdelningschefer, teamledare m. fl.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara