Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Arbetsmiljöforum har lång erfarenhet och tradition av att bedriva utbildningar inom arbetsmiljöområdet och angränsande ämnen. Arbetsmiljöforum har en bred förankring hos forskningsorganisationer, arbetsmarknadens parter och myndigheter. Vi samarbetar med bl.a. Örebro universitet, myndigheter och intressenter för att kvalitetssäkra innehållet i våra utbildningar.


Psykosocial skyddsrond

Många uppfattar de psykosociala frågorna som svårare att mäta än de fysiska, trots att dessa är avgörande för trivseln och en bra arbetsmiljö. Vi sätter fokus på den psykosociala arbetsmiljön ur flera aspekter och ger konkreta verktyg som möjliggör egna skyddsronder på arbetsplatsen.

Se utbildarens hemsida för fler utbildningsdatum.

Ur innehållet

  • Vad ingår i begreppet psykosocial arbetsmiljö?
  • Vad säger lagen och föreskrifterna om den psykosociala arbetsmiljön?
  • Metoder för kartläggning av skyddsronder
  • Hur hanterar vi de psykosociala frågorna professionellt och systematiskt?
  • Utvärdera resultaten, hur gör man och vad ska man tänka på?
  • Arbetsgivarens ansvar
  • Hur god sammanhållning kan uppnås och bibehållas

Målgrupp

Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga, företagshälsovård, samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer.

Pris

3 400 kronor ex moms 200 kronor rabatt för nätverksmedlemmar

Relaterade artiklar