Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Räntebärande derivatinstrument &
Aktiv skuldförvaltning

HRA Finansiell utbildning

Utbildningen vänder sig till deltagare som vill få kunskaper om begreppet aktiv skuldförvaltning och hur skuldförvaltare använder räntederivat i praktiken. Passar deltagare som även vill få inblick i finanspolicyfrågor.

Kursdeltagarna har olika yrkesroller inom treasury, finans- och ekonomiavdelningar. Flertalet deltagare har allmänna förkunskaper om räntemarknaden.

Innehåll

 • Terminologin på marknaden
 • Innebörden av olika räntederivat 
  - Ränteswap och valutaränteswap 
  - Räntetak och räntegolv
 • Terminssambandet & introduktion av terminer
 • Begreppet aktiv skuldförvaltning
  - Praktikfall och policyfrågor
 • Övningar
Relaterade artiklar