Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Räntebärande placeringar & riskhantering
HRA Finansiell utbildning

Beskrivning

Utbildningen vänder sig till deltagare som vill fördjupa sig i räntemarknadens värdepapper och finansiella risker. Passar deltagare som redan har de grundläggande kunskaperna och  vill lära sig mer teori  och få inblick i policyfrågor.

Kursdeltagarna har olika yrkesroller inom treasury, finans- och ekonomiavdelningar. Flertalet deltagare har övergripande kunskaper om räntemarknad

Innehåll

  • Penningmarknaden
  • Obligationsmarknaden
  • Prissättning och teori
  • Ratingbetygens innebörd
  • Ränterisk och riskmått
  • Placeringspolicy – en vägledning
  • Övningar
Relaterade artiklar