Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Ränteinstrument och makroanalys

-Ett djupgående program som behandlar räntemarknaderna, valutafrågor samt makroekonomisk analys

Beskrivning

Programmet riktar sig till dig som har arbetat ett flertal år med finansiella frågor och som nu vill fördjupa och förnya din kunskap inom räntemarknaden, valutafrågor och makroekonomisk analys. Programmet ger dig en djupare förståelse för de begrepp och metoder som används på finansmarknaden idag. Du blir säkrare i din yrkesroll och kan fatta bättre grundade beslut i din organisation.

Programinnehåll

  • Ränteinstrument och räntederivat i teori och praktik
  • Strategier för passiv och aktiv ränteförvaltning
  • Hantering av ränterisker
  • Asset-liability-managemnt (ALM)
  • Finans- och penningpolitik
  • Valutateori
  • Makroekonomisk utveckling i öppna ekonomier

Under utbildningen varvas föreläsningar med erfarna lärare och forskare från Handelshögskolan med praktiska dataövningar. Programmet ger dig de verktyg som du behöver för att kunna analysera och hantera finansiella problem och se nya möjligheter i din verksamhet. Utbildningen utgör en tredjedel av Diplomutbildningen för finansanalytiker.

För vem

Programmet riktar sig till dig som har flera års yrkeserfarenhet av finansiella frågor och har en högskoleexamen.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara