Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Räntemarknaden & placeringar i praktiken
HRA Finansiell utbildning

Beskrivning

En grundutbildning som passar deltagare som vill lära sig den svenska räntemarknaden och placeringsinstrument utan att fördjupa sig i teori och räkneövningar.

Kursdeltagarna har olika yrkesroller inom treasury, finans- och ekonomiavdelningar. Förkunskaperna varierar och flertalet har liten eller saknar tidigare erfarenhet av räntemarknaden och ränteplaceringar.

Innehåll

  • Räntemarknadens infrastruktur/aktörer
  • Terminologin på marknaden
  • Penningmarknaden
  • Obligationsmarknaden
  • Finansiella risker
  • Avkastningskurvor
  • Faktorer som styr räntornas riktning
  • Övningar (inga räkneövningar)
Relaterade artiklar