Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Rätt fokus i styrelsearbetet ur ett ägarperspektiv

certifiering

Beskrivning

Välkommen till en viktig utbildning om hur du som ägare/företagare styr ditt företag, bemannar din styrelse och driver ett framgångsrikt styrelsearbete.
En bra bolagsstyrning börjar hos dig som ägare. Det är din vilja och dina ambitioner som ska sätta avtryck i bolagsstyrningen. Finns det fler ägare gäller det att skapa en enhetlig syn på vad ni som kollektiv vill.
Utbildningen leder till certifiering i styrelsearbete.

För vem passar utbildningen?

Utbildningen riktar sig till dig som ägare, styrelseledamot eller VD i ett ägarlett företag

Ämnen du läser

Dessa ämnen kommer vi läsa om:

 • Varför styrelse i ägarledda företag?
 • Olika slags styrelser – vilken är rätt för mig?
 • Vad kan en aktiv styrelse åstadkomma?
 • Vad gör mig till en bra och tydlig ägare?
 • Hur gör vi om vi är flera ägare?
 • Hur skapas ett bra ägardirektiv?
 • Hur åstadkommer vi en tydlig arbetsfördelning?
 • Hur utses en styrelse och vad måste jag som ägare tänka på?
 • Hur sätter jag samman sökprofilen?
 • Vad är nyttan med oberoende ledamöter?
 • Hur stor styrelse ska vi ha?
 • Hur ska styrelsearbetet ersättas?
 • Vad ska jag tänka på om jag själv får frågan?
 • Ska VD vara ledamot?
 • Hur får jag igång styrelsearbetet?
 • Vad innehåller styrelsepärmen?
 • Vad bör jag tänka på för att genomföra effektiva styrelsemöten?
 • Hur utvärderar jag styrelsens arbete?
 • Vad är viktigt att veta om styrelsens ansvar?

Om utbildaren

StyrelseAkademien är en sammanslutning av personer med det gemensamma intresset att verka för bättre styrelsearbete i svenska företag. Verksamheten bedrivs i form av ett antal ideella föreningar i olika delar av landet sammanhållna i den nationella föreningen StyrelseAkademien Sverige. Missionen är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för företagens lönsamhet och utvecklingskraft.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara