Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Rätt fokus i styrelsearbetet (SME) - Certifieringsutbildning

Beskrivning

Den här certifieringsutbildning om 16 timmar har fokus på de senaste rönen. Styrelsearbete och bolagsstyrning har fått ökat intresse och ägare och andra intressenter har upptäckt att bra bolagsstyrning bidrar till företagets framgång. Du kommer med den här utbildningen att bli en mer kompetent ledarmot eller ordförande.

För vem passar utbildningen?

Ägare, styrelseledamot eller VD. Du vill utveckla dina kunskaper och därmed kunna bidra till ökad konkurrenskraft.

Ämnen du läser

Rätt styrning
Rätt bemanning
Rätt inriktning
Rätt arbetssätt

Om utbildaren

StyrelseAkademien är en sammanslutning av personer med det gemensamma intresset att verka för bättre styrelsearbete i svenska företag. Verksamheten bedrivs i form av ett antal ideella föreningar i olika delar av landet sammanhållna i den nationella föreningen StyrelseAkademien Sverige. Missionen är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för företagens lönsamhet och utvecklingskraft.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara