Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Rekrytering grundkurs, Företagsuniversitetet

  • lär dig bedöma organisationens behov och kandidaternas förmåga
  • lär dig ställa de rätta frågorna för att göra en "rättvis bedöming"
  • struktur och mallar som effektiviserar rekryteringsprocessen

På många företag är medarbetarnas kompetens helt avgörande för företagets framgång. Därför är rekrytering en viktig kompetens för chefer och andra som är involverade i rekryteringen.

För att vara en bra rekryterare gäller det att kunna bedöma organisationens behov och kandidaternas förmåga att nå verksamhetens mål. Det handlar om att ställa de rätta frågorna som leder fram till en "rättvis" bedömning. Att ta fram en struktur för rekryteringsprocessen och att sätta ord på vilken kompetens som krävs ökar både effektiviteten och kvaliteten, förkortar rekryteringstiden och förenklar introduktionen av nyanställda.

På den här kursen lär du dig grunderna i rekrytering och utvecklar din förmåga som rekryterare.
Relaterade artiklar