Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Klassning av explosionsfarliga miljöer- repetition

En klassningsplan visar vilka olika brandfarliga varor som finns och även vilken explosionsrisk som föreligger. Den kunskapen är nödvändig för att kunna vidta rätt skyddsåtgärder mot explosioner.

Utbildningen passar dig som har erfarenhet av klassning enligt tidigare utgåva av standarden SS-EN 60079-10-1, men behöver en uppfräschning för att arbeta enligt utgåva 2. Den gamla standarden ska inte användas efter 2018-10-13.

Mål

Du ska efter utbildningen kunna använda den nya utgåvan av SEK handbok 426, utgåva 5 och vara väl införstådd med de nya principerna för bedömning av zonutbredning.

Innehåll

Vi går igenom skillnaderna mellan SEK handbok 426 tidigare utgåvor och utgåva 5 samt de skillnader som finns gentemot ATEX-direktiven. Vi gör också några övningar där du praktiskt får se hur det nya sättet kan användas. Vi repeterar även grunderna och vad ATEX-direktiven ställer för krav på klassningsplanen, samt skillnaden mellan klassningsplan och explosionsskyddsdokument.

Avsedd för

Dig som har god erfarenhet av att göra klassningsplaner men behöver få kunskap om den nya standardens arbetssätt.

Förkunskaper

Du ska ha gått utbildningen Klassning av explosionsfarliga miljöer tidigare eller ha mycket god erfarenhet från området. Förståelse för brandfarliga varors egenskaper är nödvändig eftersom mycket av det nya arbetssättet bygger på detta.

Relaterade artiklar