Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Tholin&Larsson Logo


Representation och resor

Beskrivning

Praktiskt inriktad kurs. Rättsfallen du behöver känna till. Genomgången varvas med exempel och övningar.

Extern representation
Affärsförhandlingar och underhållning. Hur omfattande måste förhandlingarna vara? Flera representationstillfällen samma dag? Kan företagen dela på kostnaden?

Prisramarna 2014
Vad är skäligt belopp? Avdrag enbart för dryck? Hur hanteras momsavdraget?

Kundmöten och event
Kan social samvaro vara avdragsgill? Golftävling med kunder – representation eller marknadsföring?

Tillåtna aktiviteter
Var går gränsen för lyxrepresentation? Vad gäller för seriehäften och loger?

Intern representation
Personalfester. Interna konferenser – ingen avdragsbegränsning. Informationsmöten på kontoret – måltidsbeskattning? Personalaktiviteter på annan ort – vad gäller för resa/hotell?

Konferensresor
Konferensortens betydelse. Vad ska programmet innehålla? Hur många timmars arbete? Hur bör en internkonferens läggas upp?

Praktikfall
Under dagen varvar vi teori med verklighetstrogna fall. Du får testa dina kunskaper direkt. Ni löser och diskuterar uppgifterna i mindre grupper.

Ytterligare information om kursen (PDF)…

Heldagskurs kl 9–16

Pris: 3.480 kronor plus moms.
I priset ingår kursmaterial, lunch, kaffe och förfriskningar.

Relaterade artiklar

Ansök till Representation och resor, Tholin & Larsson


 
×