Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Retorik för ekonomer

Kurs i retorik för dig som är ekonom. Lär dig kommunicera ekonomiska termer till ledning och organisation och skapa engagemang kring ditt budskap.

Om kursen

 • Konsten att kommunicera relevant information på begränsad tid
 • Så får du icke-ekonomer att lyssna och bli engagerade
 • Göra siffror levande och få andra att förstå de ekonomiska sambanden
 • Framträda naturligt och fånga åhörarens intresse och förtroende
 • Presentationsteknik med PowerPoint
 • Argumentationsteknik – övertyga med ditt sätt att förmedla och lär dig att bemöta motargument

Att förmedla ekonomiska budskap är roligt — det gäller bara att känna till de retoriska knepen

Som ekonom är det väldigt viktigt att du på ett bra sätt kan kommunicera ut den ekonomiska realiteten till ledningen och resten av organisationen. Att ha tillgång till alla de verktyg som gör dig till en bra retoriker och kommunikatör är därför väldigt viktigt.

“Mycket bra kurs med en helt fantastisk kursledare!”
Carina Wiberg Borgh, Adm chef, Stadshuset Uddevalla

Kanske tänker du att siffror inte kan underhålla eller motivera? Eller att en presentation är ett nödvändigt ont som bara kan göras på ett sätt — det tråkiga sättet? Det stämmer inte.

Kursen leds av Barbro Fällmann - Sveriges skickligaste retoriker! Barbro har hjälpt hundratals ekonomer att höja sin retoriska skicklighet, skapa inspiration och förståelse bland ledning och kollegor, och har på så sätt blivit en större strategisk resurs i sina organisationer.

Under de här två dagarna kommer du bland annat att lära dig:

 • Hur du använder röst och kroppsspråk som verktyg för en lyckad presentation
 • Effektiva övningar i kampen mot nervositet
 • Konsten att presentera ekonomiska detaljer med och utan tekniska hjälpmedel
 • Små förändringar som ger stora lyft i dina presentationer
 • Hur du uttrycker dig för att argumentera och övertyga

Missa inte chansen att bli en talare som berör, engagerar och övertygar – både privat och i arbetslivet!

Relaterade artiklar