Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Revenue Management, FEI

Denna kurs behandlar det lönsamhetstänkande - Revenue Management (RM) eller Yield Management - som tillämpas i hotell- och restaurangbranschen. RM handlar om att maximera intäkter och lönsamhet genom att reagera och agera utifrån marknadens krav.

Kursen ger kunskaper i hur restauranger respektive hotell- och konferensverksamhet kan optimera sin beläggningsgrad via RM. Tyngdpunkten är på förståelse och praktiska övningar. IT-applikationer ingår inklusive genomgång av programvara för RM.

Kursen ger också förståelse för breda ekonomiska begrepp och samband inklusive redovisning, kalkyler och ekonomisk styrning.

Kursen är lämplig för personer med ekonomiansvar inom restaurang, t.ex. matsal, festvåning, beställningar eller bokningar eller inom hotell & konferens, exempelvis hotell- eller konferenschefer samt receptions- eller bokningschefer.

Kursinnehåll Revenue Management

  • Vad är Revenue Management?
  • Samband beläggning - intäkter - lönsamhet
  • Att styra beläggning
  • Prissättningsstrategier
  • Redovisningens uppgifter och uppbyggnad
  • Förstå och tolka ekonomiska rapporter
  • Ekonomisk styrning
  • Praktiska övningar och simuleringar
  • Företagsspel
Relaterade artiklar

Ansök till Revenue Management, FEI


 
×