Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och informationRiskförsäkringar, ContentoWassum

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som vill få en grundutbildning i försäkringskunskap. För att bli försäkringsförmedlare krävs förutom andra kurser en påbyggnadskurs i försäkringskunskap.

Kursbeskrivning

Utbildningen är helt webbaserad och bygger på interaktivt lärande som varvar animerade och filmade informationsavsnitt med övningar och simuleringar. Under kursen lär du dig de viktigaste sakerna att känna till om riskförsäkring, vad det innebär, hur risker identifieras och beräknas och hur premier prissätts.

Kursen tar c a 20 – 25 min. inklusive ett avslutande test att genomföra. Målet är att du ska få grundläggande generell utbildning i riskförsäkring.

Kursinnehåll

Riskförsäkringar
  • Olika riskförsäkringar
Livförsäkring
  • Livförsäkring för vem?
  • Livförsäkringens konstruktion
  • Vad kostar risken?
Förmånstagarförordnande

Aktuarien berättar om beräkningsgrunder

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar

Kunskapstest
Relaterade artiklar