Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Riskhantering Brand


Det finns ingen riskfri tillvaro. Är riskerna för stora kan jag antingen minska sannolikheten eller begränsa konsekvenserna. Ett bra underlag är avgörande för att fatta rätt beslut. Riskanalysen är ett sådant underlag och utbildningen ger dig metoderna.

Efter examination får du ett CFPA Europecertifikat. Riskhantering Brand utgör ett av blocken i utbildningen Brandskyddsledare.

Mål

Du ska kunna delta i företagets riskhanteringsarbete. Du ska också kunna göra enklare former av riskanalyser och ta fram beslutsunderlag.

Ämnesområden

  • Identifiering av brandrisker
  • Riskanalysmetoder
  • Värdering av brandrisker
  • Riskreducerande åtgärder 

Avsedd för

Dig som har behov av att göra enklare riskanalyser själv eller behöver kompetens för upphandling av sådana tjänster, till exempel säkerhetschef, skyddsingenjör, brandskyddskonsult, brandbefäl inom räddningstjänsten eller riskingenjör på försäkringsbolag.

Förkunskaper

Du bör ha någon form av brandskyddsutbildning och grundläggande kunskap om riskerna i din verksamhet. Är du tveksam om du har rätt kunskaper kan du kontakta oss.

Relaterade artiklar