Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Riskhantering i projekt

Tar du vara på de möjligheter som dyker upp och är du medveten om de risker som finns i ditt projekt? Lär dig professionell riskhantering för att bli mer framgångsrik i din projektledning.

Efter utbildningen kommer du att:

 • Kunna identifiera och analysera möjligheter och risker samt planera och kontrollera åtgärder för att hantera dessa
 • Kunna avgöra vilka metoder, tekniker och verktyg som är mest lämpliga att använda för riskhantering i ditt projekt
 • Kunna se hur ditt projekt påverkas av övriga organisationens förmåga och mognad inom detta område och vice versa.

Kursbeskrivning

En av de viktigaste faktorerna i framgångsrik projekthantering är förmågan att hantera osäkerheter, det vill säga både kända och okända risker och möjligheter. Den här utbildningen lär dig denna hantering steg för steg och hur du praktiskt kan använda dig av det i ditt dagliga projektarbete.

Moment

 • Grunderna för att hantera risker och möjligheter framgångsrikt
 • Riskhanteringens betydelse för projektets framgång
 • Översikt av metoder och tekniker
 • Risk- och möjlighetshantering i projektets olika faser
 • Plan för riskhantering
 • Metoder för riskidentifiering
 • Kvalitativ och kvantitativ riskanalys
 • Övervakning och styrning av risker
 • Risksignaler i projekt
 • Vanliga fällor

Målgrupp

Projektledare, delprojektledare, verksamhetsansvarig, konstruktionsledare, projektkontorspersonal och liknande befattningar.

Relaterade artiklar

Ansök till Riskhantering i projekt, Semcon


 
×