Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Rubrikverkstad

1 dag, uppdragsutbildning

Vi går igenom rubrikens syfte och funktion, vad en bra rubrik ska ha för egenskaper och hur vi åstadkommer detta när tiden är knapp och vinkeln inte självklar. ?Kursen är utpräglat praktiskt inriktad och utgår hela tiden från den egna redaktionens förutsättningar.
Kursledaren har lång och bred erfarenhet från redaktionell verksamhet och att utbilda journalister. Ett gediget material som bygger på flerårig research kring rubrikens betydelse och utveckling finns i verktygsväskan, liksom aktuellt och färskt material med exempel från er egen vardag.
För vidare inspiration finns också boken "Där satt den!"

Kursens syfte

  • att fördjupa kunskapen om rubrikens syfte och funktion
  • få en genomlysning av tidningens/kanalens rubriksättning
  • med praktiska övningar utveckla både den enskilde och redaktionen


För mer information kontakta

Katarina Ek,
utvecklingsledare och tf verksamhetschef, område organisering, mål och policy
katarina.ek@lnu.se
Relaterade artiklar