Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Så hanterar du besvärliga personer

Lär dig tackla svåra personer och situationer. Förbättra samspelet på jobbet och få förståelse för varandras olika personligheter.

Om kursen

 • Lär dig strategier för att hantera besvärliga situationer
 • Så får ni en bättre samarbetskultur på arbetsplatsen
 • Så ökar du din personliga styrka i mötet med besvärliga personer
 • Lär dig hantera frustration, rivalitet och missförstånd på arbetet
 • Kommunicera och använd kroppsspråket på rätt sätt

Att klara att samarbeta med sina kollegor är en förutsättning för trivsel och inte minst för goda resultat. Detta är ofta en utmaning då en rad olika personlighetstyper måste samsas på en arbetsplats. Friktioner mellan arbetskollegor skapar misstrivsel och leder till ineffektivitet.

Till trots för att kursen namn kanske kanske pekar mot det motsatta, är uppfattningen om vilka som är «de besvärliga personerna» många gånger en subjektiv bedömning. Under den här kursdagen får du lära dig att identifiera olika personlighetstyper och hur du bör gå fram i din relation med dessa.

“Det var mycket roligt att lyssna till dem och det märkets att det har jobbat länge med detta. Väldigt spännande att de tar upp exempel från sina egna ererfarenheter.”
Anna Boström, Förbättringslerdare, Orica Sweden AB

Du får praktiska verktyg för hur du kan hanterar ilska och frustration hos andra – och hos dig själv. Du får fördjupad kunskap om hur du kan hantera besvärliga personer och lära dig att sätta gränser och få större insikt i hur du själv reagerar i olika situationer.

Med större kunskap om olika människotyper och hur de uppträder kommer du stå starkare rustad inför att möta de utmaningar som kan uppstå i möten mellan människor. Lär dig tackla svåra personer och situationer. Förbättra samspelet på jobbet och få förståelse för varandras olika personligheter.

Kom själv och ta eller ta med dig kollegorna till en inspirerande och motiverande kursdag där ni tillsammans sätter standarden för er arbetsvardag. Ditt arbetslag är inte starkare än sin svagaste länk, se till att ni blir ett samansvetsat och produktivt team.

7 goda skäl att gå kursen

 • Du får insikter i varför människor agerar och reagerar som de gör
 • Du lär dig hur du påverkar samspelet så att du enklare kan nå dina mål i arbetet
 • Du får verktyg för att hantera motstånd och konflikter utan att bli överkörd
 • Du ökar förståelsen för olika personlighetstyper och hur du bäst bemöter dem
 • Du lär dig olika kommunikationsstilar och hur du pratar rätt med olika personer
 • Du fyller på med nya impulser, tankar och inspiration
 • Väl tillbaka på jobbet får du bättre relationer med kollegor och kunder – du sparar tid och energi!
Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara