Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Så hanterar du besvärliga personer - Steg 2

Fördjupningskurs i konflikthantering och kommunikation. Så hanterar du besvärliga personer, steg 2.

Om kursen

  • Undvik missförstånd – få fram ditt budskap genom effektiv kommunikation även i besvärliga situationer
  • Bli tryggare – lär dig tekniker för att framstå som mer självsäker i konfliktfyllda situationer
  • Tackla konflikter – alla konflikter kan inte undvikas, däremot kan du lära dig att tackla dem konstruktivt
  • Bättre samarbetsklimat – så kan du lära dig att hantera olika personlighetstyper, och skapa ett fungerande team

Tack för senast!

Du är en av 27 000 entusiastiska deltagare som gått vår grundkurs! Nu är det dags att fräscha upp och fördjupa kunskaperna med personlig och praktisk träning under två suveräna dagar med Lennart och Henrik!

“Fantastisk bra kurs med en hel del material som man ha med sig i både yrkes- och privatliv.”
Nora Andersson, Ekonomi, och löneansvarig, Städpulsen AB

Är du redo att ta den teoretiska kunskapen ett steg längre och lära dig hur du använder den konkret? Behöver du praktisk övning, personliga råd, vägledning och djupgående kunskap i konflikthantering och kommunikation? Den här fördjupande kursen är skräddarsydd för dig!

Steg 2 är en praktisk kurs. Här får du öva och utveckla din förmåga att lösa konflikter och förbättra dina relationer till kollegor, kunder, samarbetspartners och chefen! Det är en fördel om du tar med dig till kursen och berättar om ett “skarpt fall” som du vill ha råd eller hjälp med att lösa. Du kan utesluta namn och andra detaljer som gör att personer går att känna igen.

6 goda skäl till att anmäla dig

  • Du kommer få praktisk träning i hur du förbättrar dina arbetsrelationer och hanterar konflikter som inte går att undvika.
  • Du kommer lära dig konkret hur du skall hantera olika typer av människor och situationer som du hamnar i.
  • Du kommer att lära dig hur du påverkar andra genom de signaler du sänder ut.
  • Så blir du framgångsrik i dina kontakter med människor.
  • Du kommer att få tryggheten i vad du skall säga och göra i spända situationer.
  • Ta med dig konkreta verktyg tillbaka till arbetsplatsen som du kan använda för att förbättra arbetsmiljön.

PS. Har du inte gått grundkursen men vill gå direkt till fördjupningskursen? Du är självklart välkommen.

Relaterade artiklar