Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

SÄKER PROCESSTYRNING - DETALJERAD

Detaljerad utbildning i säker processtyrning, SIL, Safety Integrity Level, för instrument- och processingenjörer. Målsättningen är att kunna klassificera funktioner samt att kunna upphandla och förstå kraven under drift och underhåll.

Fokuseringen på säkerhetsarbetet inom industrin ökar. Samtidigt blir kunskapen om alla myndighetskrav allt viktigare, då det finns ett uttalat ledningsansvar att dessa direktiv och standarder verkligen uppfylls och efterlevs. Inom processäkerhet finns bland annat SIL, Safety Integrity Level, (framtagen utifrån standarden IEC 61511), som är ett sätt att klassa de omfattande kraven på konstruktion, montage, liksom strukturerat och dokumenterat underhåll av säkerhetskritiska styrfunktioner i en processanläggning. SSG erbjuder en utbildning inom hur säkerhetskritiska styrfunktioner utformas enligt IEC 61511 och därigenom ge olika ansvarsbefattningar vägledning i hur de effektivast uppfyller kraven utan att överarbeta eller skapa extra kostnader.

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att utbildningsdeltagaren ska kunna delta i klassificering av säkerhetskritisk instrumentering, kunna upphandla och följa upp verifiering av den och förstå kraven under drift och underhåll, med stöd av SSG Standarder.

Målgrupp

Instrumentingenjörer, processingenjörer med god kunskap om processtyrning, kunskap om riskanalys.

Utbildningens innehåll

Delar ur utbildningens innehåll är:

 

 • Klassificering av säkerhetskritiska instrumentfunktioner med SIF
 • Översikt över standarden IEC 61511
 • Riskhantering och tolerabel risk
 • Bestämning av erforderlig SIL, LOPA och övning LOPA
 • Matrismetoder inklusive övningar
 • Utformning av säkerhetskritiska instrumentfunktioner
 • Utformning av en SIL-klassad funktion
 • Viktiga termer och begrepp
 • Redundanta arkitekturer
 • Demonstration av beräkningshjälpmedel och övningar
 • Val av utrustning och komponenter
 • Kvalitetssäkring

 

Genomförande

Teori och praktiska övningar varvas i denna lärarledda utbildning.

Relaterade artiklar