Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Adapt

Adapt är Sveriges ledande konsultföretag inom säkerhet och arbetsmiljö i butik. Vi har även lång erfarenhet av att hjälpa andra verksamheter som exempelvis kommuner, förvaltningar, hotell och restauranger.

Våra utbildningar

Utbildning för personal och chefer är en av de viktigaste grundstenarna i ett fungerande säkerhets- och arbetsmiljöarbete. Till skillnad från många andra investeringar ger en väl utförd utbildningsinsats en väldigt snabb ROI (return on investment).

Vi erbjuder en mängd utbildningar inom säkerhet och arbetsmiljö. I vårt populära krisspel har deltagarna fullt upp med fiktiva händelser som ska hanteras.

Med ökad förståelse för verksamhetens rutiner och regler minskar såväl internt som externt svinn. Den ökade tryggheten blir påtaglig, både för kunder och anställda. Våra utbildare tillhör landets absolut främsta, och vår långa erfarenhet av praktiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete ger oss möjlighet att utforma utbildningen efter era behov.


Kombinationsutbildning

Denna utbildning är till för handeln. För butiker som vill samordna säkerhets- och ergonomiutbildningar på ett effektivt sätt har vi tagit fram en kombinationsutbildning. Vi går igenom belastningsergonomi i butik under två timmar och butikssäkerhet under två timmar.

LÄS MER


Säkerhetsutbildning Chefer

Alla anställda behöver en grundläggande säkerhetsutbildning, men chefer behöver mer omfattande kunskaper. De måste ha en förståelse för hur säkerhetsarbetet påverkar den egna avdelningen, samt vilka krav som ställs på dem som arbetsledare. Utbildningskraven regleras i arbetsmiljölagen.

LÄS MER


Krisspel

I krisspelet stärks krisgruppens kompetens stegvis, med målsättning att effektivt kunna möta en uppkommen krissituation och minimera skadeverkningarna. Deltagarna ska lämna utbildningen med förtroende för sin och verksamhetens förmåga, samt med vilja att ytterligare finslipa bolagets krisstrategier.

LÄS MER


Ergonomiutbildning Personal

Välutbildad personal utgör grunden i en framgångsrik organisation. Detta gäller särskilt vid arbete i butik, på restauranger och hotell, där personalomsättningen kan vara hög. För att minska riskerna för belastningsergonomiska besvär måste personalen informeras om de regler som gäller, både i branschen och verksamheten.

LÄS MER


Utbildning i hjärtstartare/ D-HLR

Denna utbildning riktar sig till Dig som har införskaffat eller står i begrepp att införskaffa en halvautomatisk defibrillator/hjärtstartare till verksamheten. Utbildningen syftar till att få fördjupad kunskap i hjärtlungräddning samt att få god kunskap i hur en halvautomatisk defibrillator används på en människa vid hjärtstopp. Under utbildningen varvas teori med praktik för bästa möjliga resultat. Utbildningen avslutas med ett praktiskt och ett teoretiskt prov.

LÄS MER


Arbetsmiljöutbildning Chefer

Enligt arbetsmiljölagen ska personer med arbetsledande ställning ha en fördjupad kunskap i arbetsmiljö och ergonomi. Chefsutbildningen går därför djupare in på lagstiftning och systematik. I utbildningen betonas chefsansvaret och utmaningen i att få personalen att arbeta på rätt sätt.

LÄS MER


Brandutbildning

Vid en brand krävs ett snabbt agerande för att undvika personella och materiella skador. Utbildad och riskmedveten personal är en av de bästa metoderna att identifiera och förebygga faror. Adapts brandutbildning riktar sig till alla anställda på en arbetsplats.

LÄS MER


Säkerhetsutbildning Personal

En god säkerhetsutbildning för personal och chefer är en av de viktigaste grundstenarna i arbetsmiljöarbetet. Utbildningen bidrar till att skapa en säker arbetsmiljö. Personalen lär sig att förebygga och hantera de konfliktsituationer som kan uppstå i arbetet. Utbildningen medför en ökad delaktighet i företagets säkerhetsarbete.

LÄS MER


Hjärt- Lungräddning och Första Hjälpen

En god grundkunskap i första hjälpen och hjärt- lungräddning är viktigt för att kunna agera i händelse av olycka. Utbildningen ska bidra till att skapa en god kunskap i och förståelse för hur man agerar vid en personskada eller vid ett plötsligt hjärtstopp. Utbildningen skall även skapa förutsättningar för personalen att kunna förebygga tillbud i verksamheten. Under utbildningen varvas teori med praktik för att deltagarna skall kunna tillgodogöra sig kunskap i så stor utsträckning som möjligt.

LÄS MER


Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara