Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Säkerhetsskydd vid upphandling-  Säkerhetsskyddsavtal, säkerhetsskyddsanalys och Sveriges säkerhet


Kursen är den första i sitt slag som vänder sig till olika yrkeskategorier inom säkerhetsskydd och upphandling samt avtalsrätt. Syftet med kursen är att ge en heltäckande genomgång av alla de ingående komponenter som är relevanta inom säkerhetsskyddad upphandling. Varmt välkommen!

Kursen kommer att ta upp frågor som rör grundläggande säkerhetsskydd, säkerhetsskyddsanalys inför upphandling, upphandlingsfrågor samt processen för säkerhetsskyddade upphandlingar och avtal.

Det uppstår en särskild problematik när krav på Sveriges säkerhet ska säkerställas parallellt med att upphandlingsregelverket ska följas. Hur ska verksamhetsutövare hantera den intressekonflikt som följer mellan krav på ett säkerhetsskydd som ska vara föränderligt och behovsanpassat samt de principer om öppenhet och förutsägbarhet inom upphandlingsregelverket? För att kunna ta till sig reglerna om säkerhetsskyddad upphandling krävs förståelse inom både säkerhetsskyddsområdet och upphandlings- och avtalsområdet. Det är ovanligt att en och samma person besitter kunskap inom båda områden.

Syftet med kursen är att ge en heltäckande genomgång av alla de ingående komponenter som är relevanta inom säkerhetsskyddad upphandling. Den här kursen innehåller beskrivningar av både bakgrunden till säkerhetsskyddsarbetet, hotbilden mot Sverige och Sveriges säkerhet samt grundläggande förståelse i säkerhetsskydd. Därutöver ingår metodik i hur en säkerhetsskyddsanalys inför upphandling ska genomföras.

Kursen tar även upp grundläggande upphandlingsfrågor som är särskilt relevanta vid just säkerhetsskyddad upphandling. Parallellt med den teoretiska genomgången ges också konkreta exempel på vanliga praktiska situationer där tolkningsproblem kan uppstå mellan de olika regelverken. Efter kursen kommer deltagarna att ha förståelse för den komplexitet som omgärdar området samt ha fått med sig tips till det praktiska arbetet framöver. Föreläsaren kommer att ge tips och råd utifrån egna erfarenheter samt även resonera om möjliga utvecklingsområden samt kommande lagförändringar.

Kursen behandlar bl.a.:

  • Vad är Sveriges säkerhet?
  • Hur ser hotbilden ut mot svenska verksamhetsutövare?
  • Hur upprättas en säkerhetsskyddsanalys inför upphandling och utkontraktering?
  • Vad gäller avseende kommande lagstiftning innefattande utökade krav på att teckna säkerhetsskyddsavtal?
  • Hur ska verksamhetsutövare tänka vid proportionalitetsbedömningar i sina kravställningar när Sveriges säkerhet ska beaktas?
  • SUA-processen
  • Tolkningar vid eventuella lagkonflikter

Kursen riktar sig till olika yrkeskategorier som arbetar med säkerhetsskydd, informationssäkerhet, upphandling eller affärsavtal, t.ex. jurister, advokater, säkerhetsskyddschefer, informationssäkerhetschefer, andra befattningar inom säkerhetsskydds- och informationssäkerhetsområdet, upphandlare, inköpare eller andra ledande befattningar med beslutanderätt inom säkerhetskänslig verksamhet. Kursen vänder sig till både offentlig och privat verksamhet.

Det är bra att ha grundläggande kunskaper inom antingen upphandling/affärsavtal/inköp eller säkerhetsskydd. Det krävs inga förberedande utbildningar eller kurser utan det är tillräckligt om deltagaren har viss yrkeserfarenhet inom något av områdena.

Ylva Söderlund är jurist och har under många år arbetat med säkerhetsskydd, framför allt säkerhetsskyddad upphandling och säkerhetsskyddsanalys, i både statlig och privat verksamhet. Hon har även arbetat med it-upphandling och it-juridik samt varit biträdande säkerhetsskyddschef på statlig myndighet. Ylva är en ofta anlitad föreläsare inom säkerhetsskyddsområdet.


Relaterade artiklar