Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Säljande Offerter

Få offerter skiljer sig från mängden. De flesta är produktorienterade istället för kundorienterade. Vi löser det genom att träna säljare att skriva offerter som gör skillnad och skapar genomslagskraft. Offerten hjälper kontaktpersonen och andra beslutspåverkare att fatta viktiga investeringsbeslut. Träningen bygger på deltagarnas aktuella affärer och kan snabbt räknas hem i fler affärer. Vi tränar säljare att skapa ett bra offertunderlag samt skriva och presentera en säljande offert.

Relaterade artiklar