Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Säljcoaching - Din säljcoach i Stockholm

Vi coachar försäljningschefer och säljande personal. Både erfarna och nya. Fördelen med säljcoachning är att samtalet styrs av vad du vill prata om. Vi är inte låsta till specifika kursmoduler.

Säljcoachningen kan genomföras individuellt eller parvis. Om du väljer individuell coachning så blir dialogen personlig och konfidentiell. Om du väljer att genomföra coachningen parvis så får du en lägre kostnad per person och du får en ”träningskompis” vilket ofta är bra för utvecklingen.

Ett säljcoachtillfälle är 60 minuter i ett vanligt möte eller i ett webbmöte eller över telefon. Era behov och avstånd styr. Våra lärare och coacher sitter i Stockholm men kunderna finns i hela Sverige.

Det vanligaste är att man väljer ca 3-9 coachtillfällen för att kunna följa utvecklingen.

Coachningen kan också vara en del av ett säljträningsprogram för hela företaget.

Relaterade artiklar