Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och informationKonkurrensen om kunderna är oftast hård. Vanligtvis kan bara en vinna kundens förtroende. Det räcker inte med att komma tvåa. Säljsamtalet brukar vara en av de viktigare orsakerna till att man lyckas mer eller mindre bra.

Var tränad inför säljsamtalen och ha en förmåga att använda beprövade sätt att effektivt kommunicera med kund. Det är viktigt och det är det vi lär oss på kursen.Du som vill genomföra framgångsrika säljsamtal. Kursen är lämplig vare sig din försäljningserfarenhet är ringa eller flerårig.Efter kursen genomför du framgångsrikare säljsamtal. Du har fått komplett­erande kunskap eller en helt ny bas att stå på.

Du kommer få fler avslut snabbare och sälja mer till varje kund. Dessutom kommer dina kunder att bli nöjdare.

Du vet vilka steg du skall ta för att nå fram till en försäljning. Din förmåga att få kontakt med kunder har ökat. Nyvunna tekniker gör att du guidar kunden effek­tivare till lämpliga inköp. Du har tekniker för att behandla invändningar. Du slutför en försäljning snabbt och effektivt.

Under kursen går vi igenom hela sälj­samtalets uppbyggnad. Du kommer att få öva och prova på olika tekniker för att sedan kunna välja de som passar dig bäst.


Säljsamtalet

Varför är bra säljsamtal viktigt?
Vad behöver jag kunna för att lyckas?
Gapanalys - Vad saknar kunden?
Förbered affärssamtalet
Varför skall de välja dig?
Genomför många säljsamtal
Presentationsuppbyggnad
Använd säljsamtalstekniker
Gör en samtalsmall
Ha klara och tydliga mål

Skapa kontakt

Låt inte som en B-säljare
Känsla och förnuft
Kundens kunskapsnivå

Situationsanalys

Kundens behov krav och önskemål
Kundens okända behov
Frågetekniker
Lyssna aktivt
Få accept och delaccepter

Lösningsförslag

Presentation av din produkt/lösning
Argument för dina produkter
Kundnytta

Beslutsrationalisering

Hur hanterar jag invändningar

Avslut

Avslutstekniker
Merförsäljning

Kursinformation

Kurslängd:

1+1 dag (2 dagar totalt)
Tider:

dd/dd (09.00-16.30)
dd/dd (09.00-16.30)            

 

Schemalagd (öppen) kurs

Pris: 11 450 kr/deltagare

(ink. kursmaterial fika & lunch)

Kurslokal: Royal Viking Hotel
Vasagatan 1, Stockholm
 Datum:

Se bokning och förfrågan, övre högra  kolumnen på denna web sida.

 

Företagsanpassad kurs

Pris: 38 000 kr/kurs

250 kr/kursmaterial

Kurslokal: I Era lokaler
Deltagare: Max 12 stycken per kurs
Relaterade artiklar