Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och informationSäljträning

Säljutbildning för såväl nya som erfarna säljare som vill lära sig sälja med metodik och struktur.
Utbildningen genomförs under två intensiva dagar i en mix av teori och praktiska övningar. Små grupper garanterar hög anpassning till deltagarnas bransch och vardagssituation. Individuell feedback.

Innehåll

 • Säljpsykologi utifrån DISC-modellen
 • Olika säljstilar och kunders beteenden.
 • Säljprocessens olika faser - "stage gates"
 • Säljplanering och förberedelser
 • Effektiv mötesbokning
 • Upplägg av olika kundmöten
 • Företagspresentationen
 • Behovsanalys med SPIN metodiken
 • Argumentering med EFN metoden
 • Säljarens retorik
 • Avslut och invändningshantering
Utöver det säljtekniska innehållet ingår också säljpsykologi i utbildningen. Deltagarna bör därför innan utbildningen genomförande upprätta sin egen beteendestilanalys, Pusslet DISC.

Personlig beteendestilanalys DISC - Ett verktyg som ger individen ökad självinsikt och förbättrar säljarens kommunikation. Analysen bygger på William Moulton Marstons DISC-modell som beskriver en individs beteenden (grundbeteende och anpassat beteende). Deltagarna får värdefull insikt om hur man kan uppfattas av andra (säljstil) och hur man som säljare kan anpassa sitt grundbeteende till olika kunders beteende (köpstilar).

Efter genomförd säljutbildning behärskar deltagarna de olika momenten av säljprocessen. De behärskar ett antal väl beprövade metodiker som kommer att effektivisera säljarbetet.
Det ökade självförtroendet ger större genomslag och man kommer att lyckas oftare!

Pris: 12.500:-/deltagare inklusive beteendestilanalys DISC (1.600 kr)
Relaterade artiklar

Ansök till Säljträning, Affärsmannaskap


 
×