Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Säljträning - Säljträningsprogram för företag B2B

I de flesta företag blir leveranserna mer och mer komplexa. Det innebär att de som gör affärer behöver ha en stor portion ämnesexpertis men också vara bra säljare. Många upplever det därför som svårt att rekrytera säljare.

Många gånger är det bättre att utveckla säljstrukturen och de medarbetare man har istället för att rekrytera fler säljare. Det är bättre för företaget och för medarbetarna som får utveckling, motivation och fler bra leads per person.

För att bli bra på försäljning krävs träning!

Bisevos säljträningsprogram sträcker sig över en tillräckligt lång period för att ge effekt. Det kan vara 3-12 månader. Programmen är skräddarsydda per kund.

Processen för ett skräddarsytt säljträningsprogram brukar se ut så här:

  1. Definiera mål med beställaren, t ex fler kundbesök, högre snittorder och större andel tagna affärer
  2. Analys av nuläget
  3. Anpassa ett träningsprogram för resan från nuläge till mål. Vi utgår ifrån våra kursmoduler
  4. Utöver att träna på kursinnehållet så utvecklar vi er säljstrategi och följer upp mot målen vid varje kurstillfälle

Programmen brukar genomföras med en utbildningsaktivitet varannan vecka under ca 3-12 månader.

Vår säljträning ger mätbara resultat!

Relaterade artiklar

Ansök till Säljträning - Säljträningsprogram för företag B2B, Bisevo


 
×