Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Säljutbildning med resultatgaranti

"Det är vad vi tror att vi redan vet som hindrar oss från att lära oss nytt"
Claude Bernard

Kan vi vara överens om att all säljutbildning är bra - om den leder till en varaktig förändring som innebär merförsäljning och ökad arbetsglädje?

Brixberger Sales Academy är en intern grundläggande säljutbildning med resultatgaranti som passar såväl säljare som konsulter och projektledare.
Utbildningen hålls på plats hos er under 6 veckor med 3 utbildningstillfällen à 8 timmar och vi erbjuder obegränsad distanscoachning mellan varje utbildningsmöte samt dokumentation av de löpande säljresultaten.

Två faktorer gör att våra deltagare snabbt uppnår förbättringar i utfallet av sina säljinsatser.

 1. Vi har en unik pedagogisk modell som innebär att deltagarna får träna på varje moment i säljprocessen mellan kurstillfällena. All säljstatistik redovisas på vecko bas och vi distanscoachar alla dagar.
 2. Innehållet i kursplanen fokuserar uteslutande på praktisk användbarhet i det dagliga säljarbetet eftersom det inte är teorier som säljer.

Utbildningens innehåll

 1. Ökad förståelse för säljprocessen och detaljerna som styr resultaten
 2. Effektiv och kvalificerad bokning av egna kundmöten
 3. Bästa strategin för utförande av mötet med ny potentiell kund
 4. Bästa strategin mot order - presentation, behovsanalys och avslutsteknik
 5. Aktiv strukturerad försäljning för att få befintliga kunder att beställa mer
 6. Avslutning, diplom och personlig fortsatt utvecklingsplan efter utbildningen

Vår unika garanti

Vi garanterar att alla deltagare i vår Sales Academy utbildning uppnår högre säljresultat redan under utbildningen om den personliga utvecklingsplanen följs. Deltagare som inte uppnått förbättrade resultat under kurstiden får fortsatt kostnadsfri distanscoachning tills mätbara förbättringar uppnåtts.

Pris

1-5 deltagare   10.900:- /st
6-10 deltagare   9.900:- /st
(minimum 3 deltagare för att utbildningen ska kunna genomföras)

Koncept för mätbar säljutveckling.

Säljutvecklande workshops

Skräddarsydda workshops

Vet du redan vad du behöver hjälp med? Vi fyller en halv-eller heldags workshop för säljgruppen, hela företaget eller ledningsgruppen utifrån era önskemål. Försäljning är ju ett av världens äldsta yrken och vi lär inte ut så mycket nytt utan snarare förändrar personalens syn på vad de egentligen klarar av. Tillsammans skapar vi rutiner och beteenden som leder till rätt resultat.

ActionPlan (heldag) inkl en månads distanscoachning

De flesta säljare måste varje år besikta sin bil för att den ska godkännas.
När besiktade du senast företagets säljprocesser och säljstrategier?
Vår populäraste workshop innebär en intensiv dag med många nya insikter och den totala genomlysningen resulterar i en Action Plan med exakt de aktiviteter som ökar era försäljningsresultat. Priset inkluderar förberedelser och dokumentation samt uppföljningsmöte och distanscoachning.
För produktdatablad - klicka här

Värdebaserad försäljning (heldag) ink en månads distanscoachning

Hamnar ni ofta i prisdiskussioner med era kunder? Är er företagspresentation subjektiv eller visar den på objektiv kundnytta? Handen på hjärtat - hur duktiga är ni på story telling avseende er egen verksamhet? Under en heldag tar vi tillsammans fram alla de verktyg och argument som ni kan behöva för att öka er genomslagskraft i det skarpa läget med kunden.

Nykundsförsäljning (heldag) inkl en månads distanscoachning

Vill du få fler nya kunder? Vi går igenom och definierar exakt hur ni bör bedriva er försäljningsprocess mot nya kunder. Vi går igenom målgrupper, mötesbokning, första mötet med ny kund, presentationsteknik, behovsanalys samt offert och avslutsarbetet. All dokumentation ingår och ni får färdiga mallar så ni kan starta arbetet direkt efter avslutat workshop.

Merförsäljning (heldag) inkl en månads distanscoachning

Vill du säkerställa försäljningen till era befintliga kunder och skapa konstruktiv merförsäljning? Vi går igenom arbetsmetodiken, klassificerar kunderna och tar fram en operativ säljplansmall. All dokumentation ingår så ni kan starta arbetet direkt efter avslutat workshop.

För produktdatablad - klicka här

Sälj för icke säljare (heldag)

Borde inte alla medarbetare kunna bidra till företagets försäljning?
Med denna workshop vänder vi oss till de bolag där det finns medarbetare som förväntas ha löpande kundkontakter men inte titulerar sig säljare.
Det kan vara projektledare, konsulter etc som alla behöver bli bättre på proaktiv försäljning och skapa leads åt organisationen.

Time Management (halvdag)

Är det möjligt att få mer gjort på samma tid eller mindre?

Hur ofta ställer du dig frågan - är detta något jag måste göra eller borde göra för att nå dina mål? Under en halvdag går vi igenom hur ni arbetar idag och tar fram verktygen som säkerställer att ni oftare utför de arbetsuppgifter som för stunden genererar ökad kundnöjdhet och personlig tillfredsställelse.

Facilitering - att leda workshops och möten (heldag)

Vill du bli mer bekväm i din roll som mötesledare och lära dig mer om vilka praktiska verktyg som finns till din hjälp? Att skapa dynamik och förståelse för förändringsarbete kräver att du som facilitator har rätt förutsättningar för att skapa bestående resultat. Denna dag kommer ge dig mycket vägledning.

Säljutbildningar

Skräddarsydd säljutbildning med unik resultatgaranti

En utbildning som sker över en längre tid påverkar i större grad en persons förändring av beteende. Vi erbjuder dig en säljutbildning som uteslutande fokuserar på praktisk användbarhet och vi garanterar att du kommer öka dina försäljningsresultat och känna högre motivation. 

Läs mer här

KAM utbildning (2 dgr) Sthlm 20-21/5 samt 18-19/11 2015

I samarbete med Confex håller Roger en öppen 2 dagar lång utbildning som vänder sig till erfarna säljare som vill få en fördjupad kunskap inom KAM- arbetet och bli bättre på att planera sitt dagliga nyckelkundsarbete och bli bättre på att nyttja hela organisationens resurser.

För anmälan och mer info - klicka här

Säljledning och säljcoaching

Löpande individuell säljcoaching

Frigör kapacitet i företaget. Säljcoaching handlar om att stötta säljarna i deras vardag och möjliggöra individuell utveckling och prestationshöjning utifrån organisationens behov. Vanligtvis sker löpande säljcoaching en eller två gånger per månad över en längre tid, t ex 3-6 månader.

Individuell säljcoaching genom sambesök

Leder era möten till rätt antal offerter/affärer? Många säljare gör mer eller mindre fel när de genomför sina kundbesök vilket ofta inte uppmärksammas. Vi följer med dig eller era säljare ut på 2-4 kundbesök och ger feedback och coachning efteråt. Säljaren och chefen får en dokumenterad handlingsplan på de förbättringsområden vi tillsammans identifierar.

Säljchef att hyra

Behöver ni hjälp att starta upp eller vidareutveckla en säljorganisation utan att behöva anställa en säljchef på heltid? Vi har erfarenhet av både korta och längre interimsuppdrag.

Säljrekrytering

Rekrytering av säljande personal inkl uppstartscoachning

Har du känt att det är svårt att hitta rätt och framför allt välja rätt person när du står inför att anställa en ny säljare eller säljchef? Det finns oss veterligen inga studier som visar att en erfaren säljare presterar bättre än en ny över tiden. Däremot finns det undersökningar som visar att följande fem kriterier är avgörande för att lyckas långsiktigt som säljare:

 1. Hög ego-drive dvs viljan att vinna och få ett "ja tack" från kunderna.
 2. Service motivation och viljan att hjälpa andra.
 3. Empati för andra människor dvs att förstå sin omgivning.
 4. Självkänslan och förmågan att hantera motgångar.
 5. Självdiciplin och förmågan att arbeta självständigt och strukturerat.

Om du tänker rekrytera säljande personal under de närmaste månaderna så kan du med fördel kontakta oss. Vi lämnar omfattande garantier samt erbjuder uppstartscoachning eller inkluderar en säljutbildning så den nyanställda snabbt kommer igång och kan börja fakturera era produkter/tjänster.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara