Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Arbetsmiljöforum har lång erfarenhet och tradition av att bedriva utbildningar inom arbetsmiljöområdet och angränsande ämnen. Arbetsmiljöforum har en bred förankring hos forskningsorganisationer, arbetsmarknadens parter och myndigheter. Vi samarbetar med bl.a. Örebro universitet, myndigheter och intressenter för att kvalitetssäkra innehållet i våra utbildningar.


SAM-arbete, fortsättningskurs

Denna kurs är för dig som kan grunderna och nu är redo ta nästa steg i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi går igenom de nödvändiga stegen för att utveckla just din arbetsplats och optimera era resurser.

Ur innehållet

  • Nyheter i Arbetsmiljölagen och föreskrifter som har påverkan på det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Motivation, delaktighet och engagemang - så får du med alla på tåget
  • Fördjupning inom relevanta områden (Hot & Våld, Rehabilitering, Kränkande särbehandling, arbetsanpassning m.m.)
  • Checklistor och handlingsplaner; levande dokument eller hyllvärmare?

Målgrupp

Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer.

Pris

3 600 kronor ex moms 200 kronor rabatt för nätverksmedlemmar

Relaterade artiklar